COVIDCORONAVIRUS UPDATE & INFORMATIE

27 maart 20210

Beste Kassei Klievers / sporters,

De stijgende coronacijfers hebben er toe geleid dat de regering strengere maatregelen treft.  Concreet gaat het om een “paaspauze”, met brede maatregelen over verschillende sectoren.

Op basis van de persconferentie na het Overleg Comité van 24 maart 2021 blijven de meeste maatregelen voor sport gelijk.  Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart.  Sport Vlaanderen volgt de nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federaal MB, federale FAQ) op de voet en zorgt voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

Meer info via onderstaande link:

Wat zijn de maatregelen als je wil sporten? | Sport Vlaanderen

Wij hebben dan ook de beslissing genomen met het voltallig bestuur om alle geplande ritten te annuleren tot het einde van deze beperkende maatregel.

MAAR wij laten onze leden niet in de steek. De geplande ritten mogen dan wel niet doorgaan, toch moedigen we jullie aan om verder te blijven fietsen zoals we bezig waren. Voor iedere geplande rit die nu geannuleerd is zullen we via de gekende kanalen zoals Strava en WhatsApp jullie een rit bezorgen. Dit zullen de gekende ritten zijn voor zowel de A, B als C-groep.

We beseffen dat de zoveelste aanpassing geen leuk nieuws is, maar we moeten erdoor.

We appreciëren dan ook jullie nooit aflatende inzet enorm.

Om jullie inzet in paastermen uit te drukken: You’re EGGcellent!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© De Kassei Klievers. All rights reserved.