HomeOngeval?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

 1. Een van onze verzekerde Klievers kwetst zich tijdens een activiteit.
 2. De club/federatie voorziet een ongeval aangifteformulier. Je kunt deze hier downloaden, of op de wesite van de VWB.
  1. Aangifteformulier: VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID.
 3. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het ongeval aangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen..
 4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dag verzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op RECHTSTREEKS naar Ethias Verzekeringen:
  Prins-Bisschopssingel 73 – 3500 HASSELT .
 5. Eens zij de documenten hebben ontvangen zendt ETHIAS Verzekeringen u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
 6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best onmiddellijk overmaken aan ETHIAS zodat zij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.
 7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan ETHIAS om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Maar hopelijk is deze informatie niet van doen en kan u genieten van vele jaren ongeval vrij sportplezier!

Wenst u meer informatie hierover, bekijk dan zeker de website van de Vlaamse Wielrijdersbond 

© De Kassei Klievers. All rights reserved.